Afstaande oren

Afstaande oren

Afstaande oren komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Afstaande oren kunnen worden gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie. Met een medische term noemt men dit otoplastiek (oto betekend oor en plastiek komt van plastische chirurgie). Otoplastiek kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer zes jaar.

Werkwijze

het rechtzetten van afstaande oren kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, maar kan ook onder algehele narcose. In het eerste geval vindt de ingreep plaats op de poliklinische operatiekamer en kunt u na een paar uur alweer naar huis. Bij kinderen vindt de ingreep plaats op de dagbehandeling. Bij de operatie wordt via een snee aan de achterzijde van het oor het kraakbenig skelet van het oor geremodelleerd. Meestal wordt ook overtollige huid verwijderd. De wond wordt meestal met oplosbare hechtingen gesloten.

Mogelijkheden en verwachtingen Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten, maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.

Na een correctie

Na een oorcorrectie krijgt u een drukverband (tulband) om uw hoofd. Meestal moet het verband 5 -7 dagen blijven zitten. Het wassen van uw haar en dergelijke zult u dus een poosje moeten uitstellen. Als het verband verwijderd is, moet u nog ongeveer twee weken dag en nacht een haartoand dragen ter bescherming van uw oren. Ook daarna moet u voorzichtig zijn, bijvoorbeeld als u sport. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang rood, gezwollen en gevoelig blijven, zeker in kouder najaar en winter. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen (Paracetamol). Als er gewone hechtingen zijn gebruikt, moeten dezen na +/-20 dagen verwijderd worden.

Risico’s

Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. Neem bij extreme pijn en nabloeden direct contact opnemen met de plastisch chirurg.

De littekens kunnen soms traag genezen en dik (hypertrofisch) zijn of soms keloïd vormen De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een veerkrachtig weefsel, dat soms de neiging heeft terug te keren naar zijn oorspronkelijke staat. Dat oren recht blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is dan ook nooit te garanderen.

Vergoeding

De kosten van het rechtzetten van afstaande oren worden door de verzekering soms wel en soms niet vergoed. Hierop wordt meestal een uitzondering gemaakt voor kinderen tot 13 jaar. De arts kan namens u bij uw verzekering een machtiging aanvragen. Vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en de dekking.

Tot slot

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie en u kunt aan het bovenstaande dan ook geen garantie ontlenen betreffende resultaten. Plastische en esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap. Complicaties kunnen altijd optreden, ook al besteden wij veel zorg aan de uitvoering van de behandeling. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. De informatie in deze folder is deels samengesteld en geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.