Info

Dermatologie en Plastische Chirurgie Avenue Carnisse richt zich voornamelijk op de betaalbare verzekerde zorg van de huidziekte in de breedste zin van het woord en de optimale zorg ervan. De praktijk heeft naast dermatologen ook plastische, reconstructieve, hand,- en esthetische chirurgen. Naast het verwijderen van huidtumoren, kunnen ook handoperaties en esthetische ingrepen onder lokale verdoving worden verricht. Tevens zijn we nu een centrum voor uw spataderen.

Excisie

Verwijderen van huidtumoren

Het verwijderen van een huidtumor kan nodig zijn door kwaadaardigheid of cosmetische redenen. In onze praktijk bestaat een samenwerking tussen huidartsen, plastisch chirurgen en de afdeling pathologie van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, welke de controle van het verwijderde gezwel mogelijk maakt.

Op grond van onze ervaring bij honderden patiënten mogen we stellen, dat de kans dat de tumor terugkomt, minder dan één procent is. Omdat de grootte en diepte van het defect niet altijd van tevoren zijn te bepalen, wordt de definitieve uitslag pas later bekend. Indien de randen of bodem niet radicaal verwijderd is, zal in een later tijdstip een kleinere operatie soms noodzakelijk zijn (in 1- 5 % van de gevallen).

Bij iedere snee zal een litteken ontstaan, het is wel de kunst om dit litteken zo mooi mogelijk te hechten/camoufleren. Het ene litteken geneest mooi en het andere kan, hoe mooi men ook hecht, toch lelijk worden. Dit hangt veelal af van o.a. de chirurg, de kwaliteit van de postoperatieve nazorg en/of bijkomende infecties, maar ook de aanleg en het genezingsproces van iedere patiënt is anders.

De operatie: excisie

In de meeste gevallen zal de excisie (verwijderen van de huidtumor) en de reconstructie onder plaatselijke verdoving plaats vinden. Meestal zal de huid direct grenzend aan het defect gebruikt worden voor de reconstructie, zodat de weefsels goed bij de omgeving passen. In enkele gevallen wordt een stukje huid van voor, achter of in de oorschelp gebruikt om het defect te sluiten. Heel af en toe is kraakbeen uit de oorschelp nodig om het defect op te vullen en te steunen. Soms zijn er meerdere operaties nodig om tot het beste resultaat te komen. Met foto’s van eerdere patiënten zullen wij dit trachten te verduidelijken. Bij het opstellen van het behandelplan zijn uw mening en wensen van groot belang. Wij zullen daarom van tevoren alle mogelijke stappen van de reconstructie, zo goed mogelijk met U bespreken. Soms maken wij foto’s tijdens en na de operatie, om het resultaat goed te kunnen evalueren.

Wat kunt U van de littekens verwachten?

Bij reconstructie streven wij naar een litteken dat zo weinig mogelijk opvalt. Het spreekt vanzelf dat vrijwel altijd iets zichtbaar blijft van de operatie. Genezing van het litteken voor wat betreft zwelling en kleur kan zes tot twaalf maanden duren (lees voor meer achtergrondinformatie ook het hoofdstuk over littekencorrecties). Uiteindelijk is 95 van de 100 patiënten tevreden over het verkregen resultaat. Een enkele keer kan een tweede (kleine) operatie nog verdere verbetering geven. Huidtherapeuten op de polikliniek kunnen u eventueel bijstaan met massage en camouflage.

Wat kunt U na de operatie verwachten?

U dient na de operatie even in de praktijk te verblijven, hoe klein de operatie ook is. Dit om mogelijke postoperatieve ongelukken te voorkomen. Het is ook verplicht om iemand mee te nemen voor begeleiding als U naar huis gaat. Ook direct auto rijden is verboden.

Bij postoperatieve problemen kunt u ons gerust bellen, deze is 24 uur per dag bereikbaar. Controle en het verwijderen van hechtingen vinden plaats na 1 of 2 weken.

Goedaardige afwijkingen

Nieuwvormingen en onregelmatigheden in het gelaat zoals moedervlekken, wratten, cystes en vaatkluwen, kunnen vaak goed met dermatochirurgie of plastische chirurgie worden verwijderd. Bij een goedaardige moedervlek kan alleen afschaven al voldoende zijn. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Omdat met afschaven een oppervlakkige wond ontstaat (die overigens snel geneest), kan een afwijking soms maar gedeeltelijk worden verwijderd. Zes van de tien afwijkingen zijn hiermee geheel verdwenen. Twee van de tien komen deels terug en de overige twee komen weer helemaal terug. Eén op de dertig patiënten heeft een iets witter litteken, welke overigens kleiner is dan de oorspronkelijke afwijking. Huidvaatjes kunnen worden dichtgebrand.

Tot slot

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie en u kunt aan het bovenstaande dan ook geen garantie ontlenen betreffende resultaten. Plastische en esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap. Complicaties kunnen altijd optreden, ook al besteden wij veel zorg aan de uitvoering van de behandeling.
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.
De informatie in deze folder is deels samengesteld en geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.