Uw Plastische Chirurgen

Uw Plastische Chirurgen

Dhr. drs. L.T. Tan
Dr.Tan is een plastisch en reconstructief handchirurg, deels werkzaam in het Bronovo Ziekenhuis te Den Haag en in de Parkkliniek te Rotterdam. Dr.Tan is medisch manager met een ondersteunende functie

Dhr. drs. J.M. Vaandrager
Dr.Vaandrager is een plastisch en reconstructief chirurg, voorheen werkzaam geweest in het Erasmus Medisch Centrum en diverse ziekenhuizen in Middelburg, Zeeland.

Dhr. drs. S.J.M. Wijthoff
Dr.Wijthoff is een plastisch en reconstructief chirurg, voorheen werkzaam geweest in het Daniel den Hoed en het Reinier de Graaf Gasthuis.