Info

Dermatologie en Plastische Chirurgie Avenue Carnisse richt zich voornamelijk op de betaalbare verzekerde zorg van de huidziekte in de breedste zin van het woord en de optimale zorg ervan. De praktijk heeft naast dermatologen ook plastische, reconstructieve, hand,- en esthetische chirurgen. Naast het verwijderen van huidtumoren, kunnen ook handoperaties en esthetische ingrepen onder lokale verdoving worden verricht. Tevens zijn we nu een centrum voor uw spataderen.

Wat zijn spataderen?

 

In een goed functionerend vaatstelsel brengen de slagaders het zuurstofrijke bloed van het hart naar de benen en brengen de aders het zuurstofarme bloed vanuit de benen weer terug naar het hart.

In de aders zitten kleppen die ervoor zorgen dat het bloed maar één kant kan op stromen. Als deze klepjes niet goed meer sluiten spreekt men van spataderen. Het bloed wordt dan niet meer voldoende omhooggestuwd en het bloed ‘zakt’ weer terug naar beneden. Hierdoor raken de aderen in het been gestuwd. Na verloop van tijd kunnen de gevolgen zichtbaar worden als van buitenaf zichtbare kronkelend verlopende aderen.

Waardoor ontstaan spataderen?

Er spelen een aantal factoren een rol bij het ontstaan van spataderen:

 • Spataderen ontstaan sneller bij mensen met staande beroepen
 • Het geslacht, vrouwen hebben veel vaker spataderen dan mannen
 • Erfelijke aanleg voor spataderen
 • Zwangerschap
 • Trombose kan spataderen veroorzaken

 

 1. Normale ader.
 2. Kleppen openen en sluiten goed.
 3. Spier.
 4. Spatader.
 5. Spier.
 6. Spannen van de spier.
 7. Kleppen functioneren niet goed.
 8. Ontspannen van de spier.
 9. Spier.

Moeten spataderen behandeld worden?

De laatste jaren is de kennis over spataderen enorm toegenomen. Nieuwe mogelijkheden in het onderzoek en nieuwe behandelingen hebben de vooruitzichten voor mensen met spataderen enorm verbeterd. De recente vooruitgang van het echo onderzoek heeft bijvoorbeeld de laserbehandeling mede mogelijk gemaakt. De laserbehandeling is de belangrijkste nieuwe ontwikkeling in de behandeling van spataderen. Hoewel de laserbehandeling al in 2001 door artsen in Nederland is geïntroduceerd, is na jaren van onderzoek pas recent vast komen te staan dat de resultaten hiervan beter zijn dan het traditionele strippen. Ook is de laserbehandeling veel patiëntvriendelijker dan de traditionele behandeling.

Onbehandelde spataderen hoeven lang niet altijd problemen te geven. Vaak vindt men zo’n zichtbaar bloedvat op het been een lelijk gezicht. Maar spataderen kunnen wel degelijk een gezondheidsrisico vormen.

Mensen met grote spataderen hebben vaker een zwaar of onrustig gevoel of pijn in de onderbenen, soms met krampen. In sommige gevallen houden de benen in de loop van de dag vocht vast, kan er een jeukende huiduitslag ontstaan, of wordt er een verkleuring rond de enkel zichtbaar, zoals donkerblauwe vaatjes of bruine vlekken. Er kan zich een aderontsteking ontwikkelen (flebitis) of stolselvorming in een diepliggende ader (trombose). Ook kan zich een spataderbloeding voordoen, of een huidinfectie (belroos) optreden. In het ergste geval ontstaat er na verloop van jaren een open been: een huidzweer, die maar niet wil genezen. Het kan daarom verstandig zijn om uw arts naar uw spataderen te laten kijken en deze zo nodig te laten behandelen.

Spataderen breiden steeds verder uit omdat door de stuwing in nog gezonde aderen ook die kleppen beschadigd kunnen raken. Na de behandeling worden de gezonde aderen hierdoor niet meer overbelast waardoor de bloed circulatie en de conditie van het been verbetert. De kans op verergering wordt groter naarmate de behandeling langer wordt uitgesteld.

Vergoeding

De zorgverzekeraars betalen de meeste vormen van spataderbehandelingen. Alleen als het gaat om een puur cosmetisch probleem van alleen oppervlakkig gelegen huidadertjes kunnen de kosten van de behandeling niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Het eerste onderzoek om te kijken wat er voor spataderen zijn en welke klachten deze veroorzaken worden wel altijd vergoed.

Het onderzoek

Tijdens een bezoek aan het spreekuur wordt een uitvoerig echo-onderzoek en duplex-onderzoek uitgevoerd. Hierbij worden de aderen in de benen onderzocht om veranderingen te kunnen constateren waardoor het bloed niet meer goed kan worden getransporteerd. Voor dit onderzoek staat u op een trapje, en worden middels een echo de aderen goed in beeld gebracht. Het onderzoek is volstrekt pijnloos en onschadelijk (geen straling). Na het vooronderzoek stelt de arts een persoonlijk behandelplan voor u op.

De behandeling van spataderen

Spataderen kunnen op verschillende manieren worden behandeld. Vaak wordt een combinatie van diverse technieken toegepast om het beste resultaat te verkrijgen. Als meerdere behandelingen nodig zijn dan kunt u het resultaat pas beoordelen als alle behandelingen zijn afgerond.

Foam – sclerocompressie therapie

Met een klein naaldje worden de spataderen aangeprikt. Het geneesmiddel wordt in de vorm van een schuim (foam) ingebracht. Na de het inspuiten wordt een drukverband aangelegd met behulp van een wattenrol en hypoallergene pleisters. Daar overheen gaat meestal een elastische verbandkous. Dit zorgt ervoor dat de vaatwanden aan elkaar blijven kleven. Eigenlijk is het dragen van de elastische kousen het grootste ongemak, maar wel absoluut noodzakelijk.Drukverband en verbandkous worden een week dag-en-nacht gedragen. De verbandkous wordt in de tweede week alleen overdag gedragen.
Er mag slechts een beperkte hoeveelheid vloeistof per behandeling in het vaatstelsel ingespoten worden om verkleuringen en andere complicaties en bijwerkingen te voorkomen. Daardoor kan het nodig zijn om de behandeling te herhalen.

Muller flebectomie

Deze behandeling wordt uitgevoerd volgens de nieuwste methode na doorlichting van de huid met een fiber optiek en verbeterde plaatselijke verdoving. Er worden meerdere zeer kleine sneetjes gemaakt (~2 mm). Vervolgens wordt de spatader in segmenten met een haaknaald verwijderd. De sneetjes worden daarna gehecht, welke na twee weken worden verwijderd. Na de behandeling wordt een drukverband aangelegd met behulp van een wattenrol en hypoallergene pleisters. Daar overheen gaat een elastische verbandkous. De verbandkous wordt twee weken gedragen.

Endoveneuze laser behandeling (EVL)

Met behulp van een echografie wordt de te verwijderen ader op het been afgetekend. Via een naaldpunctie wordt een glasvezeldraad in het bloedvat aangebracht. Met behulp van laserenergie wordt het bloedvat dan dichtgeschroeid. Hierdoor is de slechte ader uitgesloten en zal het terugstromende bloed opnieuw de oorspronkelijke weg via het diep gelegen aderstelsel nemen, richting het hart. De restanten van het dichtgemaakte bloedvat worden door het lichaam afgebroken en opgeruimd.

Meteen na de behandeling krijgt u een elastische kous aan en dient u zoveel mogelijk te lopen. Het is aangeraden op tijd pijnstillers te nemen, mocht dit nodig blijken. Dit is echter niet de regel. Na een paar weken is het resultaat zichtbaar. Dan kan er ook beslist worden of aanvullende behandelingen, zoals het verwijderen van resterende adertjes, gewenst zijn. Een bijkomend groot voordeel van deze snelle ingreep is dat er meestal geen littekens ontstaan.
Cosmetische laser (TC3000)
Rode of blauwe fijne vaatjes (berkentakjes) die als een netwerk op de benen verschijnen veroorzaken medisch gezien zelden klachten. Deze ontsierende vaatjes kunnen worden behandeld met de TC3000 welke de berkentakjes op een efficiënte wijze verwijderd. Mocht er ook sprake zijn van spataderen, dan zal de arts adviseren om die eerst te behandelen en zo de druk op de kleine adertjes weg te nemen. Lasertherapie wordt daarom pas aan het einde van het behandeltraject geadviseerd.

Meteen na de behandeling wordt de huid extra gekoeld met een crème. De huid is dan licht rood en gezwollen, maar na een paar dagen is alles weer normaal. Soms ontstaan er kleine korstjes of pigmentvlekjes. Ook deze verdwijnen vanzelf. Na de behandeling kunt u direct weer aan het werk.

 Na de behandeling

U kunt na de behandeling meteen al uw dagelijkse activiteiten hervatten. Na de behandeling houden we u nog even ter controle in de kliniek. Het is raadzaam dat i.v.m. de toegepaste verdoving een begeleidende persoon u naar huis brengt. U zelf kunt de eerste uren na de ingreep verzekeringstechnisch niet zelf auto rijden.

De eerste week na de behandeling mag u niet douchen, omdat het verband en de verbandkous de eerste week dag en nacht blijven zitten.

Bewegen is goed, maar alles met mate. Vermijd de eerste week na de behandeling intensief sporten. Maar ook langdurig staan en zitten kan beter vermeden worden.

Risico’s en complicaties

Een goed uitgevoerde behandeling van spataderen is snel en pijnloos en kent heel weinig risico’s. Na de behandeling kan er een of meerdere weken een beurs gevoel optreden, dat vanzelf weer verdwijnt. Soms is een bloeduitstorting (blauwe plek) zichtbaar als u de pleisters wegneemt. Deze bloeduitstorting verdwijnt snel in de komende weken na de ingreep. In enkele gevallen kan een beperkte aderontsteking ontstaan, die snel zal genezen.
Na sclerocompressie therapie (het inspuiten van spataderen) kunnen bruine verkleuringen van de huid en onderhuidse bobbeltjes optreden. Deze trekken weer weg, maar dit kan een aantal maanden duren. De bruine verkleuringen verdwijnen niet altijd geheel.
Bij een strak pleisterverband kunnen blaren van de huid ontstaan, die in enkele dagen genezen. Infecties en littekenvorming kunnen eveneens optreden. Zeer zeldzaam is het optreden van trombose of longembolie na de behandeling van spataderen.