Info

Dermatologie en Plastische Chirurgie Avenue Carnisse richt zich voornamelijk op de betaalbare verzekerde zorg van de huidziekte in de breedste zin van het woord en de optimale zorg ervan. De praktijk heeft naast dermatologen ook plastische, reconstructieve, hand,- en esthetische chirurgen. Naast het verwijderen van huidtumoren, kunnen ook handoperaties en esthetische ingrepen onder lokale verdoving worden verricht. Tevens zijn we nu een centrum voor uw spataderen.

Ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is al jaren een veelvuldig miskende aandoening met meerdere verschijningsvormen aan de huid. Onbehandeld kan de aandoening leiden tot chronische ziekte verschijnselen, ook van andere organen.
Bijna 30 jaar geleden werd de ziekte van Lyme voor het eerst herkend. In het Amerikaanse stadje Old Lyme merkte men op dat opvallend veel kinderen en volwassenen gewrichtsklachten kregen. Andere klachten waren spierpijn, vermoeidheid en koorts. In veel gevallen ging het verschijnen van een rode kring aan de huid rondom een tekenbeet aan de ziekte verschijnselen vooraf. In de jaren daarna ontdekte de Zwitserse wetenschapper Burgdorfer de samenhang tussen een bacterie voorkomend in de maag van de teek en de ziekte van Lyme. Als eerbetoon naar de ontdekker kreeg de bacterie de naam Borrelia Burgdorferi.

De ziekte van Lyme is een infectie ziekte die op de mens overgebracht wordt door de teek. Er zijn veel verschijningsvormen en een wisselend beloop dat zich kan manifesteren in vele orgaansystemen. Vaak wordt een indeling in drie stadia gebruikt om het beloop van de aandoening te omschrijven. De stadia zijn: de vroege vorm van Lyme aan de huid, de vroege verspreide vorm en de late ziekte van Lyme. In de praktijk is het onderscheid tussen een vroege verspreide vorm van Lyme en de late ziekte van Lyme niet altijd te maken. Juist omdat de klachten sterk in aard en ernst kunnen wisselen is herkenning van deze aandoening lang niet altijd eenvoudig. De vroege vorm van Lyme aan de huid is het meest voorkomend en wordt ‘Erythema migrans’ genaamd. Dit ziekte verschijnsel laat zich zien als een rood bultje of rode vlek die zich over een periode van dagen tot weken uitbreidt tot de vlek van 5 tot ruim 20cm. Ongeveer de helft van de patiënten kan zich de tekenbeet herinneren. Tijdens de vroege verspreide vorm van Lyme kunnen naast de huid ook andere organen betrokken zijn, zoals het zenuwstelsel, zich uitend in moeheid of verminderde spierkracht, en de gewrichten, zich uitend in pijn aan bijvoorbeeld de knieën. Tijdens de late Lyme, vele maanden tot jaren na de tekenbeet, kan zich het huidbeeld van de ‘Acrodermatitis chronica atroficans’ ontwikkelen. Bij 1 tot 3% van de gevallen is deze vorm de eerste verschijningsvorm van de ziekte van Lyme. Het treft dan vaak een been. Kenmerkend is de livide verkleuring, aanvankelijk met enige zwelling van de huid. Als ook het zenuwstelsel is aangedaan uit zich dat in pijn in het betreffende been. Als de hartspier is aangedaan uit zich dat meestal als hartritme stoornissen. Juist de late vorm is moeilijk te herkennen, maar kan op den duur blijvende schade aan de huid en andere organen nalaten.

De kans op erythema migrans na een tekenbeet in Nederland is klein. In Europese studies varieert de kans tussen 0,3 en 5,2%. De laatste tien jaren blijkt de incidentie van lymeziekte in een aantal landen in Europa, waaronder Nederland, sterk toe te nemen. De incidentie van lymeziekte heeft in de meeste landen een piek in mei en juni. Lymeziekte komt het meest voor op de leeftijd van 5-9 jaar en 50-64 jaar en het minst op de leeftijd van 20-24 jaar. Deze leeftijdsverdeling komt in veel Europese landen voor. Volgens de onderzoeken zagen de huisartsen in 2006 circa 73.000 patiënten met tekenbeten en in 2009 circa 93.000 patiënten met tekenbeten en nam het aantal patiënten met EM toe tot 17.000 respectievelijk 22.000 nieuwe gevallen per jaar.

Lang niet alle teken zijn geïnfecteerd en het is dan ook niet nodig om iedereen, die gebeten is door een teek, met antibiotica te gaan behandelen. De kans dat u door een tekenbeet de ziekte van Lyme oploopt is gemiddeld minder dan 3%. De kans op besmetting is bovendien uiterst klein indien de teek korter dan 24 uur heeft gezeten. Houd de plek enkele weken in de gaten en ga naar de dokter wanneer er een rode vlek ontstaat die langzaam groter wordt of wanneer u zich ziek voelt. Mocht de teek langer dan 24 uur zijn blijven zitten, dan is een behandeling ter voorkoming van de ziekte van Lyme te overwegen. Het is aangetoond dat een profylactische behandeling bestaande uit een eenmalige inname van een antibioticum binnen 72 uur (drie dagen) nadat de teek is verwijderd het risico op het krijgen van de ziekte van Lyme aanzienlijk verlaagd”.

Om de kans op een tekenbeet te verkleinen is het aan te bevelen om gebieden met struikgewas van maart tot oktober niet met onbedekte huid te betreden. Ook is het verstandig om in de duinen en de bossen op de gebaande paden te blijven en kleren met lange mouwen en lange pijpen te dragen. Mocht u op een dergelijke plek zijn geweest en mogelijk een tekenbeet hebben opgelopen, kijk uw huid dan goed na als u onder de douche staat of laat een ander uw huid inspecteren op de aanwezigheid van teken. Als er een teek op uw huid zit, is het zaak die zo snel en goed mogelijk te verwijderen. Dat kan met een goede gewone pincet, maar er zijn speciale pincetten voor te koop. De teek moet altijd bij de kop, zo dicht mogelijk bij de huid, worden vastgepakt en met een geleidelijk toenemende, eventueel draaiende, trekkracht worden verwijderd. Hoe langer de teek op de huid blijft zitten, hoe groter het infectierisico wordt. Naar schatting is er een contactduur van tenminste twaalf tot vierentwintig uur nodig om de teek in staat te stellen de bacteriën in de huid over te brengen.

De bacterie die de ziekte van Lyme voroorzaakt is zeer gevoelig voor antibiotica. Behandeling heeft niet alleen een gunstig effect op de genezing van de vroege stadia, maar kan een verspreide vorm en late vorm van de ziekte van Lyme meestal voorkomen. In de latere stadia is de behandeling van keuze ook antibiotica en dan wordt het geneesmiddel gedurende een langere periode gebruikt.

Een ziekte van Lyme dat niet met antibiotica behandeld wordt zullen de eerste ziekte verschijnselen aan de huid in een aantal maanden vanzelf verdwijnen. Dat houdt echter niet in dat de bacterie verdwenen is en de ziekte van Lyme genezen is. Patiënten die niet met antibiotica behandeld zijn kunnen later ziekten van het zenuwstelsel, het hart, de gewrichten en de huid krijgen. Wanneer de ziekte van Lyme echter op tijd herkend en behandeld wordt, is de ziekte van Lyme meestal volledig en definitief te genezen. Na een doorgemaakt infectie treedt echter geen immuniteit op zodat de ziekte van Lyme een tweede keer opgelopen kan worden.

Bij Dermavenue wordt de patiënt eerst onderzocht door de dermatoloog. Wanneer er sprake is een tekenbeet, dan wordt er veel aandacht geschonken aan het maken van een inschatting hoe lang de teek in de huid is blijven zitten. De huid wordt aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen naar de huidverschijnselen die de ziekte van Lyme kenmerken. Soms is het nodig een aanvullend onderzoek te verrichten. Dat kan zijn het afnemen van een stukje huid of het doen van een bloedonderzoek. Pas nadat alle onderzoeks gegevens bekend zijn krijgt de patiënt te horen of er sprake kan zijn van de ziekte van Lyme, en welke behandeling daar het best bij zou passen.
Dermavenue staat voor het implementeren van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van huidziekten en spataderen. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en waar mogelijk besproken tijdens het consult en toegepast bij de behandeling. Daarbij staan kwaliteit en veiligheid voorop. Patiënten kunnen dat afleiden uit het ZKN-keurmerk, dat de kliniek al enkele jaren voert.