Info

Dermatologie en Plastische Chirurgie Avenue Carnisse richt zich voornamelijk op de betaalbare verzekerde zorg van de huidziekte in de breedste zin van het woord en de optimale zorg ervan. De praktijk heeft naast dermatologen ook plastische, reconstructieve, hand,- en esthetische chirurgen. Naast het verwijderen van huidtumoren, kunnen ook handoperaties en esthetische ingrepen onder lokale verdoving worden verricht. Tevens zijn we nu een centrum voor uw spataderen.

Disclaimer & verwijzingen

Zorgpraktijk Avenue Carnisse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website. Wij doen ons best, maar kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website juist en volledig is. De inhoud van de website is informatief bedoeld. Iedere aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van misbruik of informatie op deze website, is uitgesloten. De aangeboden informatie is niet bedoeld als vervanging van een medisch consult of een behandeling door een medisch specialist of een arts.

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbenden worden gekopieerd of overgenomen in welke vorm dan ook.

Alle rechten voorbehouden

Delen van deze website zijn overgenomen van uitgaven van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Copyright 2005, Eindversie november 2005

Bij het samenstellen van deze informatie is grote zorgvuldigheid betracht. De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie wijst desondanks iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.

© 2005 Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie