Info

Dermatologie en Plastische Chirurgie Avenue Carnisse richt zich voornamelijk op de betaalbare verzekerde zorg van de huidziekte in de breedste zin van het woord en de optimale zorg ervan. De praktijk heeft naast dermatologen ook plastische, reconstructieve, hand,- en esthetische chirurgen. Naast het verwijderen van huidtumoren, kunnen ook handoperaties en esthetische ingrepen onder lokale verdoving worden verricht. Tevens zijn we nu een centrum voor uw spataderen.

Privacy reglement

Zorgpraktijk Avenue Carnisse gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Zorgpraktijk Avenue Carnisse deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Zorgpraktijk Avenue Carnisse bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Zorgpraktijk Avenue Carnisse houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Zorgpraktijk Avenue Carnisse vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Zorgpraktijk Avenue Carnisse informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Zorgpraktijk Avenue Carnisse informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Zorgpraktijk Avenue Carnisse informeert patiënten indien Zorgpraktijk Avenue Carnisse bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.
Zorgpraktijk Avenue Carnisse heeft functionaris gegevensbescherming aangesteld. Die is bereikbaar via het volgende emailadres FG@dermavenue.nl.