Info

Dermatologie en Plastische Chirurgie Avenue Carnisse richt zich voornamelijk op de betaalbare verzekerde zorg van de huidziekte in de breedste zin van het woord en de optimale zorg ervan. De praktijk heeft naast dermatologen ook plastische, reconstructieve, hand,- en esthetische chirurgen. Naast het verwijderen van huidtumoren, kunnen ook handoperaties en esthetische ingrepen onder lokale verdoving worden verricht. Tevens zijn we nu een centrum voor uw spataderen.

Vergoeding door de zorgverzekering

Het bezoek aan de dermatoloog wordt altijd volledig vergoed door uw zorgverzekering na verwijzing door uw huisarts. Alle behandelingen die vallen onder de voorziening voor verzekerde zorg in de basis verzekering worden volledig vergoed door uw zorgverzekering.

Dermavenue maakt ieder jaar opnieuw afspraken met alle zorginkooporganisaties in Nederland. Deze koepelorganisaties vertegenwoordigen de 56 zorgverzekeringen op de markt. Met onderstaande zorginkooporganisaties heeft de Dermavenue afspraken gemaakt over vergoedingen.

Dermatologie bij Avenue Carnisse wordt vergoed door de volgende zorgverzekeraars:

  • Achmea (o.a. Zilveren Kruis, Interpolis, Centraal Beheer, FBTO)
  • CZ (o.a. Delta Loyd, OHRA)
  • Menzis / Anderzorg
  • VGZ (o.a. Bewuzt, Univé, Zekur)
  • Multizorg wijzigen naar DSW
  • Caresq

Financiering poliklinische zorg in zelfstandige poliklinieken en ziekenhuizen

Zelfstandige poliklinieken en ziekenhuizen werken vanaf 1 januari 2012 met een nieuw systeem voor het berekenen van de kosten van medische behandelingen, genaamd DOT. DOT staat voor DBC Op weg naar Transparantie. Een DOT zorgproduct is het totaal van alle zorgactiviteiten die bij uw behandeling uit worden gevoerd. De kosten van een ziekenhuisbehandeling of -onderzoek worden bepaald door zorgproducten. Een zorgproduct, het zogenaamde DOT, is een set van diverse stappen die gezet worden om een aandoening of ziekte te behandelen. Van uw eerste polibezoek tot en met de laatste controle. De codes van alle behandelingen en onderzoeken die u ondergaat, worden naar een landelijke database gestuurd. Afhankelijk van de combinatie van deze codes wordt een passend zorgproduct uit de database geregistreerd. Dit product wordt dan in rekening gebracht.

Bij de ene patiënt zijn dat mogelijk drie stappen (polibezoek, ingreep en nacontrole) en bij een andere patiënt met diezelfde aandoening kan het behandeltraject uit meer stappen bestaan, afhankelijk van de situatie en omstandigheden bij de patiënt.
Om die reden is er geen vaste prijs aan te duiden voor een aandoening of ziektebeeld. Dit verschilt namelijk per patiënt en per verzekeraar. Het bedrag dat u op uw factuur ziet is dus in tegenstelling tot de oude DBC-systematiek pas achteraf vastgesteld, op basis van alle stappen. Wanneer u langere periode onder behandeling bent, is het mogelijk dat voor uw behandeling meer dan 1 product in rekening gebracht wordt. Dit kan ook effect hebben voor uw eigen bijdrage over de jaren heen. Informeert u bij uw verzekeraar wat voor u van toepassing is.

De rol van de zorgverzekeraars

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht een verzekering af te sluiten. De zorgverzekeraar en de zelfstandige poliklinieken en ziekenhuizen maken jaarlijks afspraken over de kosten en vergoedingen van behandelingen. Dit betekent dat de prijzen van een behandeling en de vergoeding daarvan per verzekeraar kan verschillen. Deze tarieven zijn niet openbaar.

Wordt mijn behandeling volledig vergoed?

Uitsluitend In het geval dat uw verzekeraar geen afspraken gemaakt met een zelfstandige polikliniek of ziekenhuis dan kan het zijn dat u een gedeelte van de behandeling zelf moet betalen. In dat geval krijgt u de rekening nadat het hele behandeltraject is afgesloten. Vervolgens dient u uw rekening zelf in bij uw zorgverzekeraar.

Het is goed om te weten dat Dermavenue wel een contract heeft met alle verzekeraars van Nederland. Alle behandelingen bij Dermavenue vallen onder zorg die volledig vergoedt wordt onder de basisverzekering. Dat betekent dat uw behandeling wordt vergoedt volgens de verzekeringsvoorwaarden in uw polis. De factuur wordt direct naar uw zorgverzekeraar verstuurd, zodat u daar geen omkijken naar heeft.

Tot 18 jaar staan kinderen bijschreven op de polis van de ouders. De prijzen voor kinderen zijn hetzelfde als voor volwassenen. Voor hun behandelingen wordt echter geen eigen risico verrekend.

Wat houdt het eigen risico in?

Per 1 januari 2014 is het verplichte eigen risico door de overheid vastgesteld op
€360 per jaar. Het verplicht eigen risico is alleen van toepassing voor verzekerden van 18 jaar en ouder, dus niet voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico is ook niet van toepassing voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.

Wanneer wordt een geneesmiddel vergoed?

De Nederlandse overheid bepaalt welke geneesmiddelen uit het Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS) mogen worden vergoed. De vergoedings-status van geneesmiddelen wordt voortdurend gewijzigd. Een actueel overzicht van de kosten van geneesmiddelen vindt u op de website van het College voor Zorgverzekeringen.

Zorgverzekeraars vergoeden vanuit de basisverzekering alleen geneesmiddelen die ook in het GVS zijn opgenomen. Een zorgverzekeraar mag daarbij in een aantal gevallen kiezen welke geneesmiddelen uit het GVS hij vergoedt, maar hij moet minstens een geneesmiddel per werkzame stof vergoeden. Dit beleid heet het preferentiebeleid van een verzekeraar. Geneesmiddelen die niet in het GVS zijn opgenomen worden in principe niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Hoe worden de kosten van mijn behandeling afgehandeld?

Dermavenue handelt de facturen direct met uw zorgverzekering af. Dit gaat electronisch via het portaal Vecozo. U ontvangt geen factuur van ons. De kosten van de behandeling worden verrekend met uw jaarlijks eigen risico. U krijgt hierover bericht van uw zorgverzekeraar.

Wilt u weten wat uw behandeling kost? Neem dan contact op met uw verzekeraar. Houdt er rekening mee dat bij patiënten met een gelijke aandoening het behandeltraject uit een verschillend aantal stappen kan bestaan, afhankelijk van de situatie en omstandigheden.
Om die reden is er geen vaste prijs aan te duiden voor een aandoening of ziektebeeld. Het uiteindelijke bedrag voor uw behandeling wordt bepaald door uw zorgverzekeraar. Op het moment dat een behandeling in de polikliniek gevolgen heeft voor het eigen risico, dan moet een zorgverzekeraar een indicatie kunnen geven van hoeveel dat is. Het komt vaak voor dat een behandeling bij Dermavenue minder kost dan het eigen risico. In zo’n geval moet een verzekeraar een indicatie geven van de kosten.

We krijgen steeds meer vragen of het mogelijk is om de patiënt een kopie factuur o.i.d. te verstrekken van hetgeen is ingediend via Vecozo. Echter: dit is (wettelijk) niet toegestaan! U heeft een overeenkomst met de verzekeraar, en een (verzamel) factuur is aangeleverd bij deze verzekeraar. De patiënt is hierin officieel geen partij en mag geen inzage krijgen in deze factuur. De patiënt moet derhalve bij zijn verzekeraar aankloppen indien hij meer informatie wil ontvangen dan dat op het door de verzekeraar verstrekte overzicht beschikbaar is gemaakt.

Wel of niet in de basisverzekering?

Niet alle behandelingen, hoe wenselijk deze ook moge zijn, vallen onder de voorziening voor verzekerde zorg in de basisverzekering. Dat betekent dat voor sommige aandoeningen een behandeling mogelijk is die niet onder de basisverzekering van uw zorgpolis valt. De aanvullende kosten voor het uitvoeren van een behandeling van cosmetisch ontsierende huidafwijkingen en verouderingsverschijnselen van de huid worden niet vergoed in de basisverzekering. Ook de zorgactiviteit laserbehandeling van kalknagels is geen onderdeel van het zorgproduct dat Dermavenue aan uw zorgverzekering in rekening brengt. Als voor uw aandoening de behandeling niet onder verzekerde zorg valt, dan vergoed uw zorgverzekering alleen de diagnostiek en het onderzoek indien u door uw huisarts bent verwezen. Soms vergoed de verzekering de aanvullende kosten voor de behandeling uit uw aanvullende verzekering. Als er in dit geval voor u mogelijk aanvullende kosten ontstaan, zal uw dermatoloog dit vooraf met u bespreken.

Indien u in het buitenland verzekerd bent dient u vooraf aan de behandeling een ‘Verklaring aanspraak op medische zorg in Nederland’ bij Agis Buitenland aan te vragen.

Inwoners uit de EEG, Zwitserland Macedonië en Australië  kunnen bij hun buitenlandse zorgverzekeraar  de European Health Insurance card (EHIC) verkrijgen.

Met de ‘Verklaring aanspraak op medische zorg in Nederland’ of de EHIC kan Dermavenue de behandeling factureren aan AGIS. AGIS betaald dan uw nota aan Dermavenue en zal deze doorbelasting aan uw buitenlandse zorgverzekering verzorgen.

Dit zijn tarieven die worden vastgesteld door de zorginstelling. De passantentarieven gelden voor de behandelingen waar de instelling of medisch specialist geen overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar. Een passantentarief is een maximumtarief voor de instelling of medisch specialist. Het passantentarief wordt in rekening gebracht bij u op het moment dat er geen overeenkomst is met uw zorgverzekeraar voor die specifieke behandeling. U dient de rekening in bij uw zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar vergoedt de gehele of een gedeelte van de rekening (afhankelijk van uw polis). Het is goed om te weten dat Dermavenue overeenkomsten heeft voor alle medische behandelingen die de zorginstelling biedt met alle verzekeraars van Nederland.

Hiernaast vindt u een overzicht met de ziektekostenverzekeraars waarmee Dermavenue een contract heeft afgesloten.