Info

Dermatologie en Plastische Chirurgie Avenue Carnisse richt zich voornamelijk op de betaalbare verzekerde zorg van de huidziekte in de breedste zin van het woord en de optimale zorg ervan. De praktijk heeft naast dermatologen ook plastische, reconstructieve, hand,- en esthetische chirurgen. Naast het verwijderen van huidtumoren, kunnen ook handoperaties en esthetische ingrepen onder lokale verdoving worden verricht. Tevens zijn we nu een centrum voor uw spataderen.

Wenkbrauwlift

In overleg met uw behandelend specialist is besloten de correctie van de oogleden vooraf te laten gaan door een lokale wenkbrauwlift.

Deze pagina geeft daar informatie over en bevat de regels die u in acht moet nemen, zowel voor als na de operatie.

Reden van een wenkbrauwlift

Een overhangend bovenooglid is soms niet alleen te corrigeren door een ooglidcorrectie. Soms staan de wenkbrauwen te laag en dan is het nodig om eerst de positie van de wenkbrauwen te verbeteren. Bij iedereen wordt de huid in de loop der tijd slapper door natuurlijk verlies van elasticiteit van de huid. Dat verschilt per persoon en wordt mede beïnvloed door o.a. lichaamsbouw, lichaamsgewicht en familiare aanleg. Overhangende oogleden kunnen aanleiding geven tot allerlei klachten, zoals:

 • Gezichtsbeperking (‘Ik kijk steeds tegen een dakje aan’)
 • Drukkend gevoel op de oogleden
 • Andere gezichtsuitdrukking (‘ben je moe?’)
 • In de loop van de dag een toenemend gevoel van hoofdpijn.

Voorbereiding thuis

 1. Uw specialist zal u vragen of u bloedverdunnende medicijnen gebruikt zoals Fenprocoumon (Marcoumar), Acenocoumarol (Sintrom(mitis), Ascal, APC, Asprobruis, Diclofenac, Naproxen, Brufen of Voltaren. Dit gebruik moet in overleg met de specialist van te voren worden gestaakt.
 2. U mag geen aspirinehoudende medicijnen gebruik vanaf 10 dagen voorde operatie. Paracetamol mag u wel gebruiken.
 3. Door nicotine helen wonden minder goed. Stoppen met roken moet u minimaal 3 maanden voor de operatie doen.
 4. Een dag voor de operatie mag u geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Alcohol werkt vaatverwijdend. De kans op nabloeding wordt dan groter.
 5. U krijgt een plaatselijk verdoving, dus u hoeft niet nuchter komen.

Hoe verloopt de operatie?

U komt op de dag van de operatie. U hoeft niet nuchter te zijn (zie punt 5 hierboven) de operatie vindt plaatse onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 1 uur. De wenkbrauwcorrectie wordt uitgevoerd via kleine sneetjes.

 • Er worden twee kleine sneetjes gemaakt achter de hoofdhaarlijn, zonder haar weg te scheren en twee net boven de wenkbrauw.
 • De huid van het voorhoofd wordt gedeeltelijk losgemaakt tot aan de oogkasrand om de wenkbrauw los te maken.
 • De huid van het voorhoofd wordt omhoog gehaald en vastgezet met hechtingen.
 • De vier sneetjes worden gehecht.

Na de operatie

Om zwelling tegen te gaan, wordt een drukverband om het voorhoofd aangelegd. U krijgt bij vertrek een afspraak voor een controle bij de assistente. Deze afspraak vindt ongeveer drie tot vijf dagen na de operatie plaats. Tot dan draagt u het drukverband.

Verzorging thuis

De zwelling neemt toe en is op de 2e en 3e dag maximaal. De pijn neemt meestal vanaf de 2e dag af, het beurse gevoel blijft nog enkele dagen bestaan. Vaak na de operatie heeft u 1 of 2 dagen last van hoofdpijn:

 • Na het verwijderen van het drukverband kunt u de haren voorzichtig en kort wassen.
 • De ogen kunnen soms wat tranen en ’s morgens vastgeplakt zitten. Dat is een natuurlijke bescherming tegen uitdroging. Wrijf niet in de ogen, maar maak ze schoon met een vochtig oogwatje of gaasje met afgekoeld, gekookt water.
 • De oogleden kunnen gezwollen zijn.
 • Soms kunnen de ogen bij het slapen nog 1 a 2 mm openstaan. Meestal binnen 1 tot 6 weken sluiten de ogen zich weer volledig.
 • De eerste dagen wordt geadviseerd uw hoofd wat hoog te houden op een extra kussen, niet te bukken, zwaar te tillen of auto te rijden.
 • Roken en alcoholhoudende dranken worden ontraden

Resultaat

Een wenkbrauwlift vinden we meestal geen cosmetische operatie, maar meer een functionele operatie. Wenkbrauwen worden maximaal opgetrokken en gefixeerd aan het botvlies (periost). Na een tijdje zakt de soepele voorhoofdhuid een beetje en zal de wenkbrauw niet erg veel omhoog gaan, maar op zijn plek blijven i.p.v. naar beneden zakken. Men heeft dan wat lichte en ontspannen gevoel aan de ogen en het voorhoofd, doordat de spanning van het voorhoofd en oogleden minder zijn. Indien te veel huid aan de bovenoogleden blijft, zal soms een aanvullende bovenooglidcorrectie nodig zijn.

Controle

Ongeveer 5-7 dagen na de operatie worden de hechtingen boven de wenkbrauw verwijderd. De hechtingen van het voorhoofd, worden na 2 weken verwijderd. Soms voelt het voorhoofd tot aan de kruin wat dof aan. Het normale gevoel in de huid herstelt zich vanaf de wenkbrauwen naar de kruin toe in de loop van de werken (soms maanden). U mag ongeveer 4 weken niet in de zon in verband met het wondgenezingsproces. Ook kunnen er in de eerste maanden kale plekken ontstaan ten gevolge van de wond. De haren groeien na een aantal maanden tot een halfjaar weer aan.

De kosten

De machtiging voor operatie moet vooraf bij de ziektekostenverzekeraar worden aangevraagd. Of de operatie wordt vergoed hangt af van de polisvoorwaarden en de medische indicatie. Vaak worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Mocht u de operatie zelf moeten bekostigen, dan kunt u bij onze zorgpraktijk een prijsopgave aanvragen.

Wanneer bellen?

In elke situatie van ongerustheid kunt u telefonisch contact opnemen met de zorgpraktijk. Bij een kleine druppel bloed kunt u de wond even aandrukken.

Indien het bloeden niet stopt, bij onhoudbare pijn, infectie of bij last van de ogen (bijv. wazig zien) mag men direct bellen.

Wanneer moet u direct contact opnemen?

Bij een forse hoofd/oogpijn en nabloeding. 

Tot slot

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie en u kunt aan het bovenstaande dan ook geen garantie ontlenen betreffende resultaten. Plastische en esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap. Complicaties kunnen altijd optreden, ook al besteden wij veel zorg aan de uitvoering van de behandeling. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. De informatie in deze folder is deels samengesteld en geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.